Activiteiten

Buurtpreventie
Op vrijdag 24 en zaterdag 25 mei zijn een aantal leden de dorpsraad aanwezig bij de Coop supermarkt om te flyeren en informatie te verstrekken over buurtpreventie.
De dorpsraad verkent momenteel de mogelijkheden om een buurtpreventieteam in Kruisland van start te laten gaan. Dit mede naar aanleiding van de gesignaleerde belangstelling voor buurtpreventie tijdens de informatieavond over inbraakpreventie.

In tussenliggende periode zijn er vanuit de dorpsraad gesprekken gevoerd met oprichters van buurtpreventieteams uit andere gemeenten en verdere contacten gelegd met de wijkagent en gemeente Steenbergen. In bijvoorbeeld deze folder van gemeente Bergen op Zoom treft u enige informatie over de gedachte achter buurtpreventie.

Vanuit de dorpsraad co÷rdineert Bernard Hack de inspanningen rondom buurtpreventie. Heeft u belangstelling of vragen, dan kunt u contact opnemen via buurtpreventie.kruisland@ziggo.nl.

Hieronder treft u de flyer aan die onlangs is uitgedeeld (met link naar pdf bestand).