Nieuws en Medelingen

Dorpsraad op Facebook
Nieuws vanuit de dorpsraad vindt u niet langer alleen hier op de website of in het Pompke, maar tegenwoordig ook op Facebook.
Als u de dorpsraad volgt via facebook bent u steeds als eerste op de hoogte van nieuws vanuit de dorpsraad. Op de pagina staan verder ook foto's van activiteiten van de dorspraad en het dorp Kruisland

Notulen vergaderingen
De uitwerkingen van de alle vergaderingen zijn voortaan te vinden bij het vergaderschema. Via de pagina Werkplan, komt u bij de pagina Vergaderschema. U vindt de notulen door op de datum van betreffende vergadering te klikken.

Nieuw lid
Remco Bijl is onlangs toegetreden tot de dorpsraad. Daarmee komt het ledental van de dorpsraad op zeven. De dorpsraad is momenteel niet actief op zoek naar leden, maar mensen met goede ideeŽn zijn natuurlijk altijd van harte welkom.

Werkplan 2013
Het werkplan van de dorpsraad voor 2013 is op de website geplaatst. U treft dit document aan via de pagina Werkplan.