Ons Dorp

Een stukje geschiedenis

"Ons dorp is al eeuwenoud, al meer dan 500 jaar. In het jaar 1487 wordt hier een stuk polder uitgegeven ter bedijking. Het is zo goed als zeker ook direct door een dijk omgeven. In de jaren daarna komt als naam van het nieuwe land 'van den Cruyslande' voor. Volgens oud-archivaris Delahaye een benaming, die wellicht bedacht is door Simburga van Baden, de vrouw van graaf Engelbrecht van Nassau. Deze heeft op zo'n manier haar devotie tot het Heilige Kruis van Christus vast willen leggen. Hiermee is meteen ook de stichter van het dorp genoemd: graaf Engelbrecht II, heer van het land van Breda." (C. Slokkers, uit 'Ons Dorp Kruisland')

Inwoneraantal

Kruisland had op 31 december 2012 2364 inwoners. Een lichte groei ten opzichte van 31-12-2011 (2351 inwoners), maar nog iets minder dan 31-12 2010 (2381 inwoners). Eind 2009 waren er 2354 inwoners en in 2008 betrof dit aantal 2343.