Wij zijn er voor U!

Wensen, ideeën en signalen uit de Kruislandse samenleving worden opgepakt en gecoördineerd. De Dorpsraad is dus een coördinatiepunt waarbij de brug van communicatie tussen burgers en (lokale) overheid en vice versa verkleind wordt. Hierbij dient eenieder zijn verantwoordelijkheid te kennen en te nemen. De maatschappij verandert met de jaren. Daarmee is de sociale samenhang en betrokkenheid nog meer wenselijk geworden. Heeft u zaken die onze aandacht verdienen en waar wat mee moet gebeuren, breng het onder onze aandacht.

Klik op Contact voor de gegevens waarmee u de dorpsraad kunt bereiken. Natuurlijk mag u de leden van de dorpsraad ook altijd ergens over aanspreken.