Stelling

Als Dorpsraad zijn we erg benieuwd naar de mening van de inwoners van Kruisland. Om U als Kruisland een reactie te ontlokken plaatsen we regelmatig een stelling op de website of in het Pompke. Op deze stelling kunt u zowel schriftelijk (reactie@dorpsraadkruisland.nl of bij het secretariaat) als mondeling (aanspreken leden) reageren.

Momenteel is er even geen stelling voorhanden, vanzelfsprekend zijn suggesties en reacties over alle onderwerpen welkom.