Vergaderschema

De vergaderingen vinden in principe eens per maand plaats op maandagavond om 20:00 in dorpshuis Siemburg. Mocht u een keer iets willen bespreken met de dorpsraad dan kunt u eventueel bij de vergadering aanschuiven. Laat het dan graag even weten per email of telefoon (zie reactie). Natuurlijk kunt u de dorpsraadleden ook altijd even aanspreken.

De exacte vergaderdata zijn te vinden op www.kruisland.nu