Werkplan

Het werkplan omvat een overzicht van de activiteiten van dorpsraad Kruisland. In het werkplan zijn zowel de reguliere activiteiten en taken opgenomen als de projecten. Het werkplan voor 2013 vindt u onderstaande link:

Werkplan Dorpsraad Kruisland 2014

 

Dorpsontwikkelingsplan

Voor het werkplan van de dorpsraad vormt het Dorpsontwikkelingsplan één van de belangrijkste uitgangspunten. Dit plan is in op basis van verschillende informatieavonden en gesprekken met diverse belanghebbenden opgesteld en in 2009 vastgesteld door de gemeenteraad

Overige documenten

In het document met Aandachtspunten gemeenteraadsverkiezingen 2014 zijn voor een aantal onderwerpen de standpunten van Dorpsraad Kruisland verder uiteengezet. Na de verkiezingen heeft de dorpsraad volgende punten nader onder de aandacht gebracht bij de nieuwe gemeenteraad: Prioriteiten Kruisland 2014-2018

Tijdens de openbare jaarvergadering (januari 2014) heeft de dorspraad een overzicht gepresenteerd van de werkwijze van de dorpsraad, belangrijke ontwikkelingen voor de leefbaarheid van Kruisland in afgelopen jaren en een vooruitblik naar ontwikkelingen voor komende jaren: Openbare vergadering dorpsraad 2014.pdf

Begin 2012 zijn enkele leden van de dorpsraad geïnterviewd door BN DeStem. Het artikel over de dorpsraad, waarin ook de werkwijze aan bod komt, is te vinden via deze link