Welkom op de website van Dorpsraad Kruisland!

Kort nieuws

Aan de slag met Zorg Wonen en Welzijn 11-11 19:30 Siemburg
Dinsdag 11 november vindt onder begeleiding van het PON een volgende bijeenkomst plaats om aan de slag te gaan met een aantal actiepunten voor onderstaande thema’s:
·        
Wonen (mede in relatie tot Pluspunt/Soos)
·        
Ontmoeten, Activiteiten en Eenzaamheid
·        
Zorgvoorzieningen
·        
Uitstraling van het dorp
Tijdens de vorige avond hebben een behoorlijk aantal mensen aangegeven graag verder in gesprek te gaan over deze thema’s. Uiteraard zijn ook andere belangstellenden die hierbij aan willen sluiten van harte welkom!
Graag tot ziens op dinsdag 11-11 om 19:30 in Siemburg.

Geslaagde dorpsavond Zorg Wonen Welzijn 14-10
De Werkgroep Zorg, Wonen en Welzijn organiseerde op 14 oktober een zeer geslaagde Dorpsavond Zorg, Wonen, Welzijn. Op deze avond presenteerde het Pon de uitkomsten van de enquête. Hieruit kwam onder meer naar voren dat er een behoorlijke belangstelling is voor (zorg)woningen op de locatie Pluspunt/Soos, er een relatief hoge mate van eenzaamheid is in Kruisland, maar ook dat zowel jong als oud graag in Kruisland blijft wonen.
De presentatie met belangrijkste resultaten kunt u hier downloaden:
Presentatie Zorg Wonen Welzijn Kruisland 14102014

Ruim 50 aanwezigen zijn vervolgens in groepjes aan de slag gegaan met onderstaande thema's:

1.
     
Wonen
2.      Ontmoeten en activiteiten
3.
     
Eenzaamheid
4.
     
Zorg
5.
     
Uitstraling van het dorp
De resultaten van de deze groepjes krijgen een vervolg op de bijeenkomst van 11 november. Wij danken alle aanwezigen hartelijk voor hun inbreng.   

De Werkgroep
Zorg, Wonen en Welzijn bestaat uit onder meer uit Dorpsraad, KBO, praktijkverpleegkundige huisarts, gemeente Steenbergen, Thuiszorg, Kruisvereniging

Buurtpreventie Online
Het Kruislandse buurtpreventieteam is nu niet alleen op straat, maar ook online te vinden. Op de website vindt u niet alleen uitleg over buurtpreventie, maar treft u ook mededelingen en kunt u ook zelf melding maken van zaken die aandacht nodig hebben. Kijk dus regelmatig even op www.buurtpreventiekruisland.nl

Opschoondag
Vrijdag 28 maart was het dan zo ver, ook ons mooie dorpje Kruisland werd tijdens de Landelijke Opschoondag onder handen genomen. Om 9.00 gingen de kinderen van de Zonneberg, gehuld in vestjes en voorzien van een prikstokken, aan de slag om de het schoolplein, straten, perkjes en speelpleintjes te ontdoen van vuil. Zakken met vuil werden aangeleverd en in de container gegooid. In totaal hebben de kinderen 460 kg vuil opgehaald.
Het resultaat mag er zijn, Kruisland ligt er weer netjes bij en daar zijn we als dorpsraad supertrots op. Jongens, meiden en niet te vergeten de juffen, meesters en ouders, hartstikke bedankt voor jullie inzet en hulp. We hopen dat we als dorpsraad volgend jaar weer met jullie met veel plezier en enthousiasme mee kunnen doen aan de Landelijke opschoondag!

Succesvol Symposium #MFA2025
Samen met de gemeente Steenbergen, provincie Noord-Brabant, Stichting Zet en het bestuur van Siemburg heeft de dorpsraad een symposium georganiseerd over de toekomstbestendigheid van MFA's. Op 20-02 namen  een kleine 100 vrijwilligers en professionals uit heel Brabant deel aan deze middag om kennis te delen over de toekomstbestendigheid van multifunctionele accomodaties, zoals de Siemburg. Een beknopt verslag

Openbare vergadering 13-01-2014
Op 13 januari heeft de dorpsraad een openbare vergadering georganiseerd om verslag uit te brengen van de activiteiten afgelopen jaar en om vooruit te kijken. Het was de eerste keer dat de dorpsraad een openbare vergadering in deze vorm organiseerde. De opkomst was minder groot dan bij avonden rond een specifiek thema, zoals inbraakpreventie of de Cruijslandse Kreken. Des te meer gelegenheid was er om met de aanwezigen van gedachten te wisselen en daarmee voor de dorpsraad een nuttige avond. In onderstaande presentatie kunt u nalezen wat er op tijdens de openbare vergadering is besproken:
Openbare vergadering dorpsraad

Mocht u vragen hebben of andere suggesties, dan zijn deze uiteraard van harte welkom. Ook als u interesse heeft om lid te worden van de dorpsraad of samen wilt werken aan een project, horen wij dat natuurlijk graag!

Afronding IDOP
Met de opening van het nieuwe Siemburg werd ook het dorpsontwikkelingsplan formeel afgerond. Mevr. van Haaften (Gedeputeerde Provincie Brabant) overhandigde hiervoor een beeldje en begeleidend schrijven. De dorpsraad mocht het in ontvangst nemen, maar dit is uiteraard voor het hele dorp (en in het bijzonder voor diegene die het nieuwe Siemburg mogelijk hebben gemaakt). Hopelijk krijgt het beeldje dan ook een mooi plaatsje in het nieuwe dorpshuis. Voor de dorpsraad is het een mooie stimulans om samen te blijven werken aan de leefbaarheid van Kruisland. 

Opening nieuwe Siemburg op 11-01-2014!
Zaterdag 11 januari is de officiële opening van het nieuwe dorpshuis. Van 14:00 tot 16:00 is er een open middag, waarbij er voor iedereen gelegenheid is een kijkje te nemen in het nieuwe dorpshuis, kinderopvang Zo en Peuterspeelzaal 't Hummeltje. De dorpsraad wil het bestuur van Siemburg en alle gebruikers van harte feliciteren met het mooie resultaat! Een prachtig multifunctioneel nieuw (t)huis voor het dorp